Wkkgz

Omgaan met klachten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze/mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leggen we kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze/mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze/mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons / mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij/bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie KlachtenPortaal Zorg (KPZ). Met ingang van 2017 is
onze/mijn praktijk bij KlachtenPortaal Zorg aangesloten. De geschilleninstantie KPZ is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Contact

Zowel de klachtenfunctionaris als de geschilleninstantie van het KPZ zijn te bereiken via info@klachtenportaalzorg.nl Een klacht kunt u ook via een formulier op de website van het KPZ indienen. Wanneer u met spoed contact wilt, belt u (06) 25186207.